אם חלמתם שאתם עומדים או צועדים בשביל ההדרכה רוצה להסב את תשומת ליבכם לדרך בה אתם הולכים בחיי הערות שלכם.
שימו לב מה הסיפור המתרחש בחלום:
האם מדובר בדרך פתוחה רחבה ונוחה לצעידה או שמה שביל פתלתל ומסוכן.
שימו לב מה רוצים לומר לכם – האם אתם בכיוון הנכון? האם הסתבכתם בדרך שלא לצורך? האם עליכם לקחת צידה מסוימת לדרך? האם אתם צרכים לאסוף אתכם מישהו לדרך?
חלום כזה הוא יחסית פשוט לפיענוח כי ההקבלה הסמלית די ברורה.