כאשר אנחנו רואים בחלום פעמון או פעמונים אנו צרכים לשים לב לדרך שבה מופיע הפעמון ולאינטנסיביות של הצלצול: אם הפעמון מצלצל ללא הפסקה כי אז המסר שרוצים לשלוח לנו הוא אות אזהרה ונכון יהיה לבחון סמוך לאיזו התרחשות הופיע צלצול הפעמון.
אם מדובר בצלצול נעים נקודתי כי אז הוא מסמל שגשוג וברכה בעיקר בתחום הכלכלי שעומדים להיכנס לחיינו בקרוב.