עיוורון בחלום מייצג את חוסר היכולת שלנו לראות תחום מסויים בחיים בצורה נכונה. ההדרכה רוצה לומר לך לשים לב ולבחון באיזה תחום בחיים אתם מעלימים עין ממשהו או מסרבים לראות את המציאות כמו שהיא.