בחלום שבו אתם נותנים מתנה. עצם הפעולה מסמלת את הנדיבות שלכם. לחלופין אם אתם מרעיפים על מישהו מתנות בצורה מוגזמת, זה יכול להצביע על כך שאתם לוחצים על מישהו מוכר בדעותיכם ועצותיכם ועליכם להרגיע.
לחלום שאתם מקבלים מתנה טומן בחובו מסר על תגמול שיגיע אליכם בזכות נדיבותכם.
לראות בחלום ערימה של מתנות מסמל כישורים וכישרונות לא מנוצלים.
חלום על פתיחת מתנה מסמל איזה כישרון חבוי או גילוי עצמי.