פירוש חלומות שבהם הצבע הלבן הוא מאוד דומיננטי – אלו חלומות המבטאים איזון, היטהרות וטוהר. .
חדר לבן, בית לבן או בגדים לבנים קשורה באיזון רוחני ורגשי ובהיטהרות. לפעמים הסמלים הללו יופיעו כאשר במציאות הצלחנו להתגבר על אתגר או קושי בחיינו וההדרכה רוצה לחזק אותנו על המהל שעשינו..