בכפרי הבדואים בגליל עדיין משתמשים בימינו בקטורת של ער אציל לגירוש עין הרע, אבל ההיסטוריה שלו מתחילה עוד הרבה קודם, בתקופת יוון העתיקה שבה נחשב הצמח כמגן מאנרגיות רעות וכמחזק את החיבור הרוחני. היוונים האמינו שמי שחוסה תחת העץ נחשב חסין מפני פגיעה של מכשפות ושל קוסמים.
נוסף על איכויות ההגנה שלו, מחדד שמן הער אציל את המחשבה, מעצים את האינטואיציה וחושף אותנו לתובנות בנוגע לחיים. האגדה מספרת כי הכוהנות מדלפי היו לועסות את הצמח כדי להתחבר לעולם שמעבר במטרה לקבל מסרים בצורה בהירה יותר.