השמאנים של האינקה השתמשו בבזיליקום בצורתו הפראית, כדי להביא להתעוררות, למודעות ולהבנה פנימית אצל האדם בו טיפלו. שמן הבזיליקום ידוע כשמן המחזק בנו את היושרה ואת האמון. הוא מעורר תחושת הגנה, איזון ומשרה הרמוניה. בתערובת ה-naednAשמטרתה לעזור לך לנקות מחייך פסולת רגשית ונפשית לא רצויה, ישמש שמן הבזיליקום כמעודד וכמרומם, הוא יעזור לך לחזק את האהבה העצמית ויקל בכך את תהליך.