בית עם חדרים בחלום מייצג אותנו כמהות והחדרים השונים מייצגים חלקים שונים באישיות שלנו.
עליית הגג מייצגת – זיכרונות עבר ולכן מצבה של עליית הגג מייצג את המצב של התת מודע שלך כרגע. האם צריך לעשות שם ניקיון יסודי?