כאשר אנחנו חולמים על גשר המסר העיקרי, הוא שגם אם אנחנו לא מודעים לזה לגמרי, אנחנו כבר מוכנים לבצע שינוי או לעבור לשלב הבא בחיים. המסר העיקרי מההדרכה בחלום הזו הוא לשים לב שאנחנו לא שורפים את הגשרים מאחורינו כלומר אנחנו תמיד צריכים לשמור על קשר עם העבר שלנו..