קשת מסמלת תקווה וזמנים טובים בפתח. היא מגיע לאחר הגשם והסערה שניקו הכל.
הקשת היא הסמל שנתן אלוהים לאדם שנותן הבטחה שהאנושות לא תיענש שוב במבול.
אז כאשר אתם חולמים על קשתות בענן, היו רגועים וזכרו שדברים טובים בדרך אליכם.
חלום על קשת בענן היא סמל לאושר, הצלחה או חיים חדשים וחיזוק הערוץ עם ההדרכה.