חלום בו מופיע פרפר או פרפרים מרמז על טרנספורמציה פנימית או מסר של מנשמות של יקרים שכבר לא איתנו.
הפר פרמים מייצגים את הטרנספורמציה כי הם עוברים בעצמם שינוי מזחל לגולם לפרפר.
אם מדובר במסר שרוצים לשלוח לנו יקירנו – חשוב שנשים לב להתרחשות עצמה. מה הכיוון ממנו מגיע הפרפר? האם הוא מצביע אל אלמנט נוסף? סביר להניח שבמידה ומדובר במסר נוכל לראות בחלום סמלים נוספים שיש בהם משמעות מוסכמת ביננו לבין יקירנו.