פיל הוא חיה מאוד רוחנית ושהוא מגיע בחלום הוא ביטוי ארצי של כוח, סבלנות, נאמנות וחוכמה.
המסר ששולחים המדריכים באמצעות הפיל הואשזה הזמן עבורך להתמקד בעולמך הפנימי הרוחני ולתת לו מקום גדול בחיים שלך.
זה יכול לקרות בדרכים רבות כמו תרגול מדיטציות, הקשבה לאינטואיציה שלך או חיזוק טקסים כמו הודיה וזימון.