עצים בחלומות הם סמל רוחני. הם מייצגים את מטרות החיים שלנו, איך אנחנו רוצים שחיינו יראו ואת המסע האישי שלנו,
איך החוויות המעצבות משפיעות על חיינו ומה איכויות התקשורת שלנו עם אחרים.
העץ כמייצג רוחניות
בריאות העץ לדומא יכולה להבהיר אם אתה מרגיש מסופק, מרוצה מהמקום בו אתה נמצא בחיים, כמה טוב אתה מרגיש, או שיש לך עוד עבודה לעשות.
העץ כמייצג חיבור לקרקע
מצבו של העץ בחלום יכול להעביר לך מסר בנודע לחיבור שלך לקרקע בנקודת הזמן הזו. האם הוא איתן או רעוע
עץ עם שורשים עמוקים
השורשים של העץ מייצגים כמובן את החיבור שלך לעבר, למשפחה, ולמורשת ולכן אם בחלומך מופיע עץ עם שורשים עמוקים וארוכים המסר של המדריכים הוא שיש לך בסיס משפחתי/חברי איתן להישען עליו ושאתה מוזמן להשתמש בו כדי לצלוח את האתגרים שמזומנים לך כעת