אם אתם רואים את עצמכם כמעצבי שיער בחלום המסר שרוצים להעביר לכם שאתם ניצבים בפני תקופה של הצלחה כלכלית ומקצועית.
מכיוון ששיער מסמל כסף וכוח ולכן בחלומות הקשורים לשיער יש חשיבות גדולה להקשר ולמקום.
לדוגמא -בחלום בו סיפרו אתכם יתר על המידה המסר שנישלח אליכם הוא כי עליכם לשים לב להחלטות פיננסיות שאתם מקבלים היות ודברים יכולים לצאת מכלל שליטה.
ולעומת זאת בחלום שבו אתם רואים את עצמכם מתהדרים בשיער ארוך ושופע המסר מרגיע ומעודד בתחום הכלכלי.