אחד החלומות הנפוצים הוא לום שבו אנחנו מרגישים שאנחנו נופלים ושהאדמה נישמטת מתחתינו. המסר של ההדרכה בחלום הזה הוא שעלינו לבחון אם אנחנו לא נאחזים בנושא מסויים חזק מידי ואם הבנו שכן, אז פשוט לשחרר אחיזה.