חלום שבו אתם רואים את עצמכם נכנסים למונית טומן בחובו מסר מההדרכה שעליכם לבקש עזרה כדי להתקדם בתחום חיים מסוים שכרגע תקוע.