זה כמובן די ברור שחלום שבו נופיע לבושים בשריון מצביע על כך שאנו מייצרים מערך של הגנה רגשית באינטראקציות שלנו עם אחרים. המדריכים רוצים שנשים לב לאותו הדבר שיכול לתדלק את הפחד הזה ומציעים שנישאל את עצמנו למה אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להיות כל כך שמורים.