לצבע הכתום יש תדר של עצמאות ושל דבקות בעקרונות ולכן אם בחלום שלנו מופיע הצבע הכתום בצורה דומיננטית המסר שנישלח אלינו נוגע לתחום זה.
דבקות במטרה כשהיא מאוזנת היא כלי חשוב לחיים אך כשהיא בחסר גדול או בעודף גדול היא מפריעה לנו. חוסר מוטיבציה ועמידה על עקרונות משאירה אותה במקום ומנגד דבקות במטרה שמביעה לדפוסים פנאטיים גם לא מומלצת ולכן כשחלום כזה מגיע עלינו לשאול את עצמנו -האם המסר שרוצים להעביר לנו הוא שעלינו לדבוק בעקרונותינו  או שמסמנים לנו שאנחנו צרכים קצת לשחרר ולהסתכל על התמונה הרחבה יותר.