בחלום בו אנחנו מאבדים את הראש ולא במובן המטפורי, המסר שהמדרכים רוצים להעביר הוא לשים לב כי יש אפשרות שאנחנו מאבדים את הזהות. אולי אנחנו הולכים יותר מידי עם הזרם או עם מה שאופני עכשיו או אחרי מישהו בעל השפעה ושוכחים בדרך את הזהות שלנו, האני שלנו. כשמגיע חלום כזה נכון לעצור לרגע ולראות אם משהו שאנחנו עושים בחיים לא אוטנטי והיכן אנחנו לא נאמנים לעצמנו.