כאשר אנחנו חולמים על טיפוס (לדוגמה טיפוס על הר) החלום יכול לסמל אתגר שאנחנו מתמודדים עמו בחיינו האישיים ורצון להתמודד עם האתגר.
המדריכים מזמינים אותנו להבין כי לפעמים לחיים יש קצב משלהם וכי האנרגיה הרבה שאנחנו משקיעים עכשיו תשתלם מאוד בסופו של דבר ולכן עלינו לנתמיד ולא להתיאש.