לציפורים בחלומות יכולה להיות משמעות שונה בהתאם לסוג הציפור המדובר. אך במידה ומדובר בציפור שאינה מזוהה מזן מסוים וברור ציפורים הן סמל להעברת מידע. לכן במידה וחלמת על ציפור לא ספציפית סביר להניח שהמדריכים רוצים לומר לך שבקרוב תגיע אליך הודעה או אינפורמציה חשובה וחשוב לחדד את תשומת ליבך.