אם אתם חולמים שנחטפתם על ידי חייזרים זה יכול להיות שאתם נתקלים במשהו בחייך שאינו מוכר או אפילו עוין. ההדרכה מתכוונת לסמן לך להתבונן בסוגיה בצורה מפוקחת ולקבל החלטות רק לאחר שבחנת את הנושא לעומק.