גב מסמל יציבות ובטחון בחיים. גב בחלום מייצג גם את אותם הדברים הקבועים בחיינו שאנו יכולים לסמוך על ההמשכיות שלהם. לכן אם בחלום חלמנו על פגיעה או חבלה בגב המסר ששולחים לנו המדריכים הוא להתכונן לתקופה מאתגרת שבה הדברים שהורגלנו להסתמך עליהם בחיים עשויים להשתנות ועלינו ליהערך בהתאם.