חלום על בלון או בלונים יכול להכיל שני סוגי מסרים: אם אנחנו רואים ניפוח של בלון או בלונים שעפים מעלה המסר הוא מסר של חיזוק הנוגע לשינוי חיובי שאנחנו עוברים לארונה.
המדריכים רוצים לחזק אותנו על התהליך הפנימי וההתפתחות האישית שאנו מייצרים.
אם אנחנו רואים בלון מתפוצץ המסר מתמקד בהחלטה לא נבונה שקיבלנו ומזמין אותנו להתבוננות נוספת בהחלטה.