אריה שמופיע בחלום הוא סמל למאבק שאנחנו מנהלים מול אתגרים ואנשים בחיי היום יום. המסר בחלום כזה תלוי בהקשר.
לדוגמא  – ם נלחמנו באריה וניצחנו רוצים לומר לנו שיש בנו הכח להתמודד ושאנחנו צרכים להתחבר לכח הזה.