חלום שבו אנחנו אנחנו לא מצליחים לדבר הוא מסר ברור מההדרכה – מדובר במתח סמוי שממנו אנו סובלים בחיי הערות שנובע ממצב ש”קולנו לא נישמע”. אנחנו רוצים להביע את עצמנו אך לא מקשיבים לנו. עלינו למצוא דרך אפקטיבית יותר להביע את עצמנו ולבוא לידי ביטוי.