צבע אדום הוא צבע עם אנרגיות של כח, עצמה ותשוקה, אך יכול גם לשמש כצבע של אזהרה.
?כאשר בחלום מופיע הצבע האדום בצורה דומיננטית נתבונן וננסה להבין את המסר שנשלח אלינו -האם מדובר באזהרה או שהמדריכים רצו להזכיר לנו את העצמות והחוזקות הטמונות בנו.