טקסים מודרניים בהשראת חוכמה עתיקה

טקסים היו מאז ומעולם עוגן שמאפשר לנו תחושת שליטה ומשמעות בעולם. 

לא רק ברמה ההיסטורית, גם מחקרים מדעיים מראים שקיום טקסים וריטואלים היא דרך אפקטיבית להתמודד עם תחושות החרדה שמלווה את חוסר השליטה וחוסר הודאות בחיים.